เที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ตเมืองที่สร้างรายได้ตามมาตรการเที่ยวด้วยกันมากที่สุด

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (CESA) อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ที่เสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่การรณรงค์เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ผู้คนประมาณ 4.46 ล้านคนได้ลงทะเบียนเพื่อจองดีลผ่านรูปแบบเที่ยวด้วยกัน ต่อมามีการจองห้องพักรวม 625,606 ห้อง มูลค่ารวมประมาณ 1.8 พันล้านบาท จากตัวแทนของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ในขั้นต้น โครงการเที่ยวด้วยกันตั้งเป้าที่จะให้ภูเก็ตเพียงประเทศเดียวเพิ่มเงิน 100 ล้านให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาของเกาะ ภายใต้ผลประโยชน์เบื้องต้นที่ได้รับจากโครงการนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงิน 40% ของห้องพักในโรงแรม แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน […]