เที่ยวภูเก็ต

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (CESA) อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ที่เสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ

ตั้งแต่การรณรงค์เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ผู้คนประมาณ 4.46 ล้านคนได้ลงทะเบียนเพื่อจองดีลผ่านรูปแบบเที่ยวด้วยกัน ต่อมามีการจองห้องพักรวม 625,606 ห้อง มูลค่ารวมประมาณ 1.8 พันล้านบาท จากตัวแทนของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ในขั้นต้น โครงการเที่ยวด้วยกันตั้งเป้าที่จะให้ภูเก็ตเพียงประเทศเดียวเพิ่มเงิน 100 ล้านให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาของเกาะ ภายใต้ผลประโยชน์เบื้องต้นที่ได้รับจากโครงการนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงิน 40% ของห้องพักในโรงแรม แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน โดยจำกัดเพียง 5 ห้องและ 5 คืน

CESA ได้อนุมัติการสนับสนุนราคาห้องพักในโรงแรม 40% จากห้าคืนต่อคนเป็น 10 คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน ในทำนองเดียวกัน รัฐบาลจะยังคงอุดหนุน 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ด้วยการเรียกร้องสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท

เพื่อขยายฐานตลาดสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เรียกร้องส่วนลดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล CESA ได้อนุมัติให้ธุรกิจที่ลงทะเบียนจองวันหยุดผ่านโครงการ การอนุญาตให้ธุรกิจเข้าร่วมโครงการได้เปิดประตูให้ชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศสามารถจองวันหยุดผ่านโครงการได้ แต่ปล่อยให้ชาวต่างชาติคนอื่นๆ รวมทั้งผู้เกษียณอายุที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ

นายกสมาคมโรงแรมไทย ขอให้รัฐบาลรวมคนต่างด้าวเข้าไว้ในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะที่ 2 โดยกล่าวว่าผู้ที่เสียภาษีควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน

การรณรงค์กระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับชาวบ้านได้ดำเนินไปตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม แต่การตอบสนองที่ช้านั้นเป็นสัญญาณของการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ เนื่องจากชาวบ้านเลือกที่จะออมอย่างเข้มงวดท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว