ร้านค้าออนไลน์

การทำร้านค้าออนไลน์ก็เหมือนการทำร้านค้าทั่วไปที่มีข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามที่ไม่ควรทำ เพื่อให้ร้านค้าของต้นมีผลกำไรที่สูงที่สุด แต่ผู้ค้าออนไลน์หลายท่านได้ทำผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัว ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรทำในการขายของออนไลน์ ซึ่งข้อห้ามดังนี้คือ

1.ห้ามโฆษณาเกินจริง

การขายสินค้าย่อมต้องมีการโฆษณาสินค้าที่ต้องการขาย ซึ่งการโฆษณาควรทำการโฆษณาให้ตรงกับความเป็นจริงของสินค้า อย่าการโฆษณาเกินความจริง เพราะเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปไม่ตรงกันสิ่งที่ได้ยินมานั้น จะสร้างความผิดหวัง ทำให้รู้สึกว่าผู้ขายไม่มีความจริงใจต่อลูกค้า จึงไม่มีการแนะนำร้านค้าต่อและไม่กลับมาซื้อสินค้าทีร้านอีก

2.ห้ามพูดคำหยาบ

ลูกค้าคือพระเจ้าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น แต่ลูกค้าก็คือผู้ที่นำเงินมาให้เรา ดังนั้นผู้ขายทักคนควรใช้วาจาที่สุภาพในการพูดกับลูกค้า แม้ว่าจะหัวเสียจากคำถามของลูกค้ามากแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะพิมพ์คำหยาบคายกลับไป อย่างมากที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถทนได้แล้ว ให้ทำการหยุดโต้ตอบกับลูกค้าท่านนั้นไป เป็นการหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งที่จะทำให้เสียลูกค้าได้ เพราะบางครั้งลูกค้าอาจต้องการสินค้าจริง แต่ลักษณะของคำถามมีความจุกจิกหรือผู้ขายอาจอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่พร้อมให้บริการ ดังนั้นรอให้อารมณ์เย็นก่อนจึงค่อยกลับมาตอบใหม่ได้

นี่เป็นข้อห้ามหลัก ๆ  ที่ผู้เปิดร้านค้าออนไลน์ทุกคนไม่ควรทำ เพราะหากทำแล้วจะส่งผลให้ร้านค้าของคุณมีผลกำไรน้อยลงได้